Author: kontukomeri

ZAD: ZONE A DEFENDER

 

Ze momentu egokiyo hau baino, Bretañan kokaute daon iye 2000 hektareatako azalerie dauken ZADei buruz idazteko, hitzeiteko, babesa ematea juteko… Ontxe, momentu hauetan, ZAD-en desalojue emateko saiakera garratzitsu bat ematen hai baitie. 2500 polizi arma, tanketa, gas lakrimogenue etb… erabiltzen hai da frantziko estatue 250 pertsona bialtzeko. Baino ezta lenengo aldiye egoera oso antzeko bat gertatzeala ta zoze argi badao, hau hasi bakarrik indala da.

 

Gu 2017ko abuztuen jun giñen berta bixitariyek hartuko zitun eraikuntza bat eraikitzeko lanetan esku bat botatzeko aitzakiyen. Aitzakiye idaztet ze egun hauek bi helburuei beira antolauta zauden, bat eraikiñe altzatzeko ta bi eraikin hori ta ZAD bea ahalik eta jende geyenak bere sentizeko. Nerekin neurri baten lortu zebela esan leike, han garauta zakenbenak momentu askotan aho zabalik utzi nindun da. Azpiegitura garapen mailie , lurrek landutako kantidadie ta horren perfil desberdineko jendie puntu komunek bilatzeko erakusten hai dan gaitasune izentzien geyen harritu ninduen gauzak, hori da goue gauzak iteko!! Esatie nahi det ni ez naizela inoiz bertan bizi, ordun garbi utzi eztetela bertako egoerie horren ondo ezautzen, idazteten eozer gauzai buruz geyo dakiyena eo zuzendu berra ikusteunak, faorez, eskertukoet zuzenketie.

Segi letzen!

ZAHAR, ZAHARTU, ZAHARTZEN…

Zahartzaro hitzei bildurre diyou, ta espreziyo hau gure biziko azken urtiei buruz hai geanien ibiltze deu. Baino bildur hori askoz lenuo hastea azaltzen, 30 urtea gerturatzen haste geanien pizteie lenengo alarmak. Baino zeatik? Berez edade hortan sasoi betien gaude, berez edade hortan 20-25 urtekin baino herraminta geyo dazkeu tokatzeien zaltasunei aurre iteko. Baino berez hauei arau sozial eta biologiko  batzuk gain hartzeyobe ta hor pixu haundiye hartzeun kontu bat umiek die. Kontue ezta ordie umiek ekartze soilien geatzen, baizik eta hoenk sortzeitun beharrai erantzuteko ezintasunetik\zailtasunetik ordurarte euki deun bzimodue erabat aldau beharrien baitao arau sozial ta biologiko hauei erantzuteko. Garai hau ikuspegi produktibista batetik, biziko momentu produktibuena da.

Segi letzen!

BILDURRE, bildurre, bildurre…

Zahar, etsi, hurrun,

betirako ote?

ezta betirako denik,

gure begien ikusteko

modua soilik,

beldurra, paradisuko agintari

betikotzeko beldur

nahi ez dugun hori.

Norbaitek esana

 

Zertaz ai gea hizketan bildurrez ai geanien? Wikipedian billau deten definiziyo onena hau da: Beldurra arriskutsutzat jotzen den beralako estimulu edo egoera batean sentitzen den emozio bizia da.

 

Adibidez:       A- Nei txakurrek kiston bildurre emate ziben.

B- Asanblea hartan ze pentsatzeniñan esatea enitxiñan atrebiu.

C- Jo, ba momentuen ondo, baino egoera hau luzeako planteatziek bildurre  emate zin.

D- Lana lagatzeko deziatzen natxion, baino enaun atrebitzen.

Segi letzen!

HAIZETIK LURRERA

Haizearen erara zebilen hosto hura,

pago hosto hark jada ez zuen sostengatuko

zuen adarraik, pagoak, uko egin baitzion.

Haizearen erara zebilen, baso, zelai, gialur, erreka

eta imagina ditzakegun leku guztietan barna,

egun batez, elurrak lur hartzera behartu zuen arte.

Hotz zen lurra hasieran, baina goxatu zen gero

bide bakarra hori zela ulertuta, prest zen

jatorrira itzultzeko.

Segi letzen!

GIZA HARREMANAK ETA FAMILIYE

 

Gaurkuen giza harremanai buruz idaztie pentsau det berrize. 3.komunitatien eta familiyen zentratzen sayako naiz. Eztakit akordatze zeaten, baino kontukomerin azken bigarrengo idatziyen 1, 2 eta 3 komunitatie zerri otzeitegiyon azaltzen sayau giñen ta gaur horren gainien idatzikoet.

 

  1. komunitatie: Familiye bea da zentrue eta bakarra, norbanakuek pisu haundiye hartzeu. Adibidez hiriye/herriye, hemen familiye da prioridade bakarra. Inguruko bizilagunekin harremantziek zentzue galtzeu, eztao beharrik. Lantokira trasladaukoa harremantzeko behar hori, baino ez osotasunien, boteredunei (Burgesiyei) etzakolako komeni.

 

Famili eo guraso hitzeK ibiltzeitutenien, eztauke zertan odoleko loturaik eonberrik. Gure hazkuntza prozesuen denbora eta konstatzi haundiz bidelagun izen ditugun pertsona hoyei buruz hai naiz.

Segi letzen!

HOTEL+EZ ASANBLADARI ELKARRIZKETA

 

 

Aspaldi xamar aurreatu nun bezela, turismue gaye lantzen hai dan asanblada bati elkarrizketie in, ta one ekartzeko aukerie euki deu. Hurrengo esaldiyetan aldan informaziyo geyena ateatzen sayau gea, baino zeoze faltan bota ezkeo esan, ta sayauko gea erantzuten.

 

Turismoa lantzen ari zarenten talde bat zaretela aurreatu dugu jada, baina zeintzuk ari zarete zehazki lanean  eta zein da zuen lan esparrua ?

Izatez taldea ez da oso definitua izan, herri mugimendutik datorren jendeak osatzen duen kolektiboa da, okupazioa kapitalismoaren erasoari aurre egiteko tresna gisa erabiltzen duena. Egun, Parte Zaharrean zentratzen da gure lana, baina, Donostia mailako mugimendu bat izatera heldu nahi dugu. Honen baitan HOTEL + EZ! taldea dugu, konkretuagoa dena.

Segi letzen!

Giza harremanak

 

Aurreko idatziyen aurreatu nun elkarrizketie  ezin izen det ekarri azkenien, hurrengoako iuel…

 

Gaurko idatziyekin hasi aurretik bi kontu.

 

  • Ekoizpen hitze ibiltzetenien, ekoizpen intelektual, sozial, espiritual eta materialaz hai naiz.
  • Bitarteko hitze ibiltzetenien, bitarteko intelektual, sozial, espiritual eta materialaz hai naiz.

 

Gaur giza harremanan inguruko analisi bat iten sayako naiz datozen ileratan. Hemen idatziye, ezta inungo Doktoren tesitik hartutakue, neure buruko nahasmenai forma bat emateko saikera bat da. Beraz badakizue kritikau , iritziye eman ta gaizki daola iritziz geo zuzendu!

Segi letzen!

Nondik turismoa? Ta turismotik noa?
Eredu industrialetik zerbitzueta.

 

Langileri ¨antolau¨ (Naizta gaizki) batetik, langileri antolau gabe eta oso prekariyoa.

 

Gure lehengayenk sortu eo beauek transformau berrien eozer saltzea dedikatzea.

 

Gu ± hizkuntza, kutura, herri, mendi, erreka… dana saldu leiken produktu biurtu ta saltzea.

 

Kapitalan gose hase ezin batetik, gose hase ezin baten jarraitzea.

 

Herreminta politiko danak kapitalan esku eotetik, kapitalan esku eoten segitzea.

 

Gauza batzuk oso gutxi aldatzeie, beste batzuk berriz goitik behera. Hau dana ta askoz geyoi buruzko elkarrizketak izengoitugu hurrengo kontukomeri idatziyen.

 

Kontukomeri

Turismue, turistak…ZERTAKO?

Aberastasune ekartzeko herrira, ekonomiye moitzeko, kultur aniztasune sustatzeko, 3.sektorie indartzeko, munduen ¨batemat¨ ezagune izeteko… Itxurie danez hau da Azpeitiko Udalak turismuei buruz daken iritziye, bestela nola ulertu turismuen alde iten hai dan apusute?

Nola ulertu tren txu-txue azpeitin bueltaka ibiltzie, 2 turismo bulego berri irikitzie, San Inaziyon jaiotetxie berritzie, tren museoko trena turistan beteta ibiltzie, itxuriei ematen hai zakon garrantziye ematie(plazie berritu, izarraizko atea parkie…), loiola 3 tenpluen ibilibiden barruen eotie, ibilbide inazianuen propagandie… Baino hau dana Azpeiti bezelako herri baten oin martxan jartzie ezten kasualidadie. Ze turistai dao zuzenduta hemengo turismue:

1- Loiolako turismo tradizionala ( ola otzeingoyou urte dezente dielako loiola bixitatzea etortzeala jendie).

2- Donostiko masifikaziyotik ihesi dabilen turistie.

Segi letzen!

© 2018 Kontu Lepo