Author: kontukomeri (2 garren horria 2 -etik)

Giza harremanak

 

Aurreko idatziyen aurreatu nun elkarrizketie  ezin izen det ekarri azkenien, hurrengoako iuel…

 

Gaurko idatziyekin hasi aurretik bi kontu.

 

  • Ekoizpen hitze ibiltzetenien, ekoizpen intelektual, sozial, espiritual eta materialaz hai naiz.
  • Bitarteko hitze ibiltzetenien, bitarteko intelektual, sozial, espiritual eta materialaz hai naiz.

 

Gaur giza harremanan inguruko analisi bat iten sayako naiz datozen ileratan. Hemen idatziye, ezta inungo Doktoren tesitik hartutakue, neure buruko nahasmenai forma bat emateko saikera bat da. Beraz badakizue kritikau , iritziye eman ta gaizki daola iritziz geo zuzendu!

Segi letzen!

Nondik turismoa? Ta turismotik noa?
Eredu industrialetik zerbitzueta.

 

Langileri ¨antolau¨ (Naizta gaizki) batetik, langileri antolau gabe eta oso prekariyoa.

 

Gure lehengayenk sortu eo beauek transformau berrien eozer saltzea dedikatzea.

 

Gu ± hizkuntza, kutura, herri, mendi, erreka… dana saldu leiken produktu biurtu ta saltzea.

 

Kapitalan gose hase ezin batetik, gose hase ezin baten jarraitzea.

 

Herreminta politiko danak kapitalan esku eotetik, kapitalan esku eoten segitzea.

 

Gauza batzuk oso gutxi aldatzeie, beste batzuk berriz goitik behera. Hau dana ta askoz geyoi buruzko elkarrizketak izengoitugu hurrengo kontukomeri idatziyen.

 

Kontukomeri

Turismue, turistak…ZERTAKO?

Aberastasune ekartzeko herrira, ekonomiye moitzeko, kultur aniztasune sustatzeko, 3.sektorie indartzeko, munduen ¨batemat¨ ezagune izeteko… Itxurie danez hau da Azpeitiko Udalak turismuei buruz daken iritziye, bestela nola ulertu turismuen alde iten hai dan apusute?

Nola ulertu tren txu-txue azpeitin bueltaka ibiltzie, 2 turismo bulego berri irikitzie, San Inaziyon jaiotetxie berritzie, tren museoko trena turistan beteta ibiltzie, itxuriei ematen hai zakon garrantziye ematie(plazie berritu, izarraizko atea parkie…), loiola 3 tenpluen ibilibiden barruen eotie, ibilbide inazianuen propagandie… Baino hau dana Azpeiti bezelako herri baten oin martxan jartzie ezten kasualidadie. Ze turistai dao zuzenduta hemengo turismue:

1- Loiolako turismo tradizionala ( ola otzeingoyou urte dezente dielako loiola bixitatzea etortzeala jendie).

2- Donostiko masifikaziyotik ihesi dabilen turistie.

Segi letzen!

Sarrera berriak

© 2020 Kontu Lepo