(Kolaboraziyue: Ogrue)

Azpeitiko ezker instituzionala Esblabatako okupaziyo ta proiektu sozialan kontra azaltzeanin, pentsau berko luke, logika berdiñei segiuiez, zapatismun kontra eon berko lukela.

Azpeitiko Udalak proiektu bat emen dauke Esklabatan, ta horreatik daude “Krisiyen seme alaban” asuntun kontra. Ta “batzuk bakarrik” gune hori erabiltzie ez emen da bidezkue. Chiapas ta Lacandonan antzeko zeoze gertatzea. Mexikoko gobernuek proiektuek dauzke han, garapen ekonomikuekin lotuteko proiektu batzuk. Aldi berin, mugimendu politiko-indigena batek eremu autonomo bat sortu du toki hortan bertan, logika kapitalistatik kanpo eongo litzekena. Mexikoko gobernuek eta mexikar hiritar “normalak” esatie daukebe: “zeatik hoyek hor? zeatik hoyentzat bakarrik? Nik e eingo nuke han nere etxe koxkorra ta han bizi: iruitze zat eskubide berdiñe dauketela Mexikoko herritar bezela! Mexikar danak gea berdiñek estauentzat”.

Esangoebe proiektu hoyek “txarrak” diela, eta Azpeitiko ezker instituzionalak Esklabatan daukena (barnetegiye?) ona dala. Esklabatako proiektu ofiziala herriko eskubiyek ein balu… eztakigu ze jarrera hartuko zeben oin udala kudeatzebenak, igual eongo zien “okupan alde”, auskalo.
Neri iruitze zat mugimendu politiko instituzionalizauek (boterea/kudeaketa alleatzeienak) urrutikuen ta aspaldikuen alde azaltzeko joerie eukitzebela, baño momentukuen ta bertakuen kontra eoteiela.

Adibidiek: oin dala hamarkada batzutako herriko “autonomo antikapitalisten” omenaldire jun ta oingo proiektu autogestionau antikapitalistien kontra azaldu. Ta gaur astintzen ai geana: beste kontinente bateko “gune autonomo” baten alde eon, ta bertakuen kontra eon ta eiñ.