Hausnarketa politikoa iraultzailea eta denboran jarraia izateko, berau pentsatzen diarduten kideen jardunak ala izan behar du ezinbestez, zerbait lortu nahi bada epe luzera begira. Hausnarketa eta gure eguneroko jarduna ezin baitira elkarrengandik bereizita ulertu. Hausnarketa eta jarduna modu kolektiboan bakarrik uler litezke iraultzaile, eta kide guztien bizitza osotasunena harturik landuko den marko horri deitzen diot nik komunala. Komunala ez da ezerezean sortzen, komunal konkretuaren izaearak printzipio politiko batzuei erantzuten die, ideologia bati, hau da, mundua ulertzeko eta bertan jokatzeko modu batzuk barnebiltzen ditu.

Goian idatziriko lerro hauek, komunal hitza erebiltzen dudanean zeri buruz ari naizen zehazteko saiakera da.

Sistema kapitalista hautsi eta alternatiba errealak eraikitzeko ezinbesteko herraminta dugu komunala, eta honen eraikuntzarako elementu klabeak aurkitu nahian gabiltza aspalditxo. Errezeta milagrosorik ez dela jakitu, baina bai badirela errezeta ezberdinak eraiki nahi denaren arabera, elementu hauen prioritatea da sarri eztabaida gai dagoena.

Bizi garen testuinguru honetan, non erlijio, mistizidade eta fantasia hororen lekua hain den txikia, eta ikusten ez den hori azaltzea horren zaila, materialak naiz diruak hartu du izate guztiaren zentralitatea. Honek kapitalaraen boterea noraino iristen den ikusteko balio digu, eta  ondoen kontrolatzen(bitarteko produktiboen jabe den einean) duen esparrura eraman du mundu ulerkera kolektiboa, esparru materialera.Hori dela eta komunalen eraikuntzan martxan jartzen den lehen dinamika, behar izan material eta ekonomikoak asetzera begirakoa da. Behar hau asetuta ez izateaz gain, gizarteak bere egunerokoa beharrizan material naiz ekonomikoak bermatzera begira antolatzen baitu, honi zentralitatea emanez. Ondorioz komunalen eraikuntzan gabiltzanok, hori reproduzitzen dugu, hasieran beintzat. Lenengo urteetan materialaren dinamika hau zentralitate gisa planteatzeak ez du arazo garrantzitsurik sortu beharrik, baina helburu hau lortzeko dauden zailtasunak kontuan hartuz gero epe luzera begira dinamika zentralera elementu gehiago sartu beste aukerarik ez da izango. Honen zergatia azaltzen saiatuko naiz. Diru/Material zailtasun hauei aurre egin ahal izatea, kideek proiektuarekiko duten konpromiso maila altuak bakarrik berma dezake. Baina behar izan material eta ekonomikoen bearrezkotasunaz konstiente izateak ez du bermatzen kideen konpromiso maila, ulertzekoa da, beste gabezi eta behar askoz osatuta baitgaude. Kideen konpromiso maila altua bermatzeko ezinbestekoa da komunalak bere erdigunean bizitza osotasuena ulertuko duen dinamika izatea. Dinamika honek kideen behar guztiak kontuan hartzea izan behar du helburu.

Komunaleko kideen arteko lotura afektibo-emozional indartsuak eta kideen artean adostutako ideologia batek(mundua ulertzeko eta gauzak egiteko modua) bakarrik berma lezake adostutako helburuak lortzera begira, beharrezkoa den konpromiso maila.

Baina hau ez da ikusten, ezin da ukitu, eta ezin da diruarekin erosi, hau sentitu egiten da eta egungo testuinguruak asko zailtzen du hau guztiari behar duen garratzia ematea, hau guztia lantzea. Honek gaur egun horren konplikatuak diren harreman iraunkorrak exijitzen ditu, gure harreman partzialak eta behar konkretuei erantzuten dietenak zentzua galtzen dute komunalen eraikuntzan. Honekin ez dut esan nahi harreman hauek kaltegarriak direnik, baizik eta partzialak direla soilik, eta ez direla erabilgarriak komunalen eraikuntzan. Harreman mota hauekin ezin da bizitza osotasunean planteatu, finean eztabiada partzialak izango dira, ondorio partzialekin. Eskolako lagunak, laneko lagunak, poteoko lagunak, kirola egitera joateko lagunak, negar egitekoak, parre egitekoak, narrutan egitekoak, astean bein  afaltzekoak… banatu eta banatu.

Honekin komunalek planteamentu politiko gisa duen garrantzia azpimarratu nahi izan da, eta berau aurrera atera ahal izateko egin behar den lanketa kolektiboan berebiziko garrantzia duten elementu batzuk azpimarratzeko aprobetxatu da tarte hau.

Kontukomeri